سوالات متداول

سوالات متداول

سوالات متداول

جوش زیر پوستی چیست؟!

جوش زیر پوستی چیست؟!

جوش های زیر پوستی صورتتان را پر کرده.. از ریزترین تا درشت ترین این جوش ها حال و روز چهره شما را به هم می ریزد. ولی راه نجات از جوش های زیر پوستی اینجاست.

سوالات متداول

منو خانه وارد شوید ثبت نام