سوالات متداول

سوالات متداول

سوالات متداول

توران میرهادی مادر ادبیات کودک ایران

توران میرهادی مادر ادبیات کودک ایران

توران میرهادی یکی از موثرترین چهره های ادبیات کودک و نوجوان در ایران بوده است؛ به همین خاطر است که او را «مادر ادبیات کودک» نامیده اند.

سوالات متداول

منو خانه وارد شوید ثبت نام