زن و سینما
زن و سینما

زن و سینما

چه قدر به سیمای زنان در دنیای سینما توجه کرده اید؟! شخصیت زنان در فیلم ها چه قدر ذهن شما را به خود مشغول می کند؟! کلون با شما در این زمینه گپ می زند.

تئوری ایستگاه اتوبوس هلسینکی زندگی شما را تغییر می دهد

تئوری ایستگاه اتوبوس هلسینکی زندگی شما را تغییر می دهد

تئوری ایستگاه اتوبوس هلسینکی اولین بار در سخنرانی «آرنو رافائل مینکینن» عکاس مطرح شده است. این تئوری زندگی بسیاری از افراد مشهور جهان را تغییر داده است.

منو خانه وارد شوید ثبت نام