زن و سینما
زن و سینما

زن و سینما

چه قدر به سیمای زنان در دنیای سینما توجه کرده اید؟! شخصیت زنان در فیلم ها چه قدر ذهن شما را به خود مشغول می کند؟! کلون با شما در این زمینه گپ می زند.

جی کی رولینگ، نویسنده زن تاثیرگذار

جی کی رولینگ، نویسنده زن تاثیرگذار

از زندگی پر از تلاطم جی کی رولینگ تا رسیدن به زن آرمانی دنیای خودش...

منو خانه وارد شوید ثبت نام