کلون آرایشگاه را به خانه شما می آورد
کلون آرایشگاه را به خانه شما می آورد

کلون آرایشگاه را به خانه شما می آورد

دنیا آنقدر تازه و جدید شده است که دیگر برای دریافت خدمات زیبایی هم نیازی به طی مسافت نیست! اپلیکیشن کلون را بیشتر بشناسید.

اضافه بارِ نقش در خانواده

اضافه بارِ نقش در خانواده

کلیشه ها زن را مسئول رتق و فتق امور داخل منزل و مرد را به عنوانی فراتر از آن یعنی «اَبَرمرد» تعریف می کنند. شما فکر می کنید واقعیت چیست؟!

کلون آرایشگاه را به خانه شما می آورد

اولین موشن گرافی آرایشگاه اینترنتی کلون درباره نحوه استفاده از اپلیکیشن کلون ساخته شده است. کلون تمام سرویس های زیبایی و ماساژ را در خانه به شما ارائه می کند.

 

 

کلون یک آرایشگاه اینترنتی است.

پسندیدم 2

منو خانه وارد شوید ثبت نام