کمپین خانمی کن!
کمپین خانمی کن!

کمپین خانمی کن!

تعریف کلون از زن و دنیای زنانه با آنچه جامعه قصد داشته به آنان تحمیل کند، متفاوت است. کمپین خانمی کن برای آشنایی بیشتر با این دنیا طراحی شده است.

روایت سه زن در «خانوم»

روایت سه زن در «خانوم»

خانوم فیلمی به کارگردانی تینا پاکروان است که زندگی سه زن در سه نقطه شهر را روایت می کند.

منو خانه وارد شوید ثبت نام