خدمات سازمانی
خدمات سازمانی

خدمات سازمانی

زمستان از راه رسید

زمستان از راه رسید

دی، بهمن، اسفند، سرما و جهان درختانی که به خواب می روند را به خاطر بیاورید. دلتان هوس سپیدی برف ها را کرده یا نوشیدن چای گرم کنار پنجره وقت تماشای برف ها؟!

اپیلاسیون کل بدن (گیاهی)

اپیلاسیون کل بدن (گیاهی)

400,000 تومان

ثبت سفارش
اصلاح (بند صورت و ابرو)

اصلاح (بند صورت و ابرو)

100,000 تومان

ثبت سفارش
بافت تک به همراه براشینگ

بافت تک به همراه براشینگ

200,000 تومان

ثبت سفارش
بافت ساده کودک

بافت ساده کودک

200,000 تومان

ثبت سفارش
براشینگ (Brushing)

براشینگ (Brushing)

150,000 تومان

ثبت سفارش
پاکسازی به همراه جوان سازی صورت

پاکسازی به همراه جوان سازی صورت

400,000 تومان

ثبت سفارش
پاکسازی صورت

پاکسازی صورت

300,000 تومان

ثبت سفارش
پدیکور به همراه اسکراب و کف سابی

پدیکور به همراه اسکراب و کف سابی

180,000 تومان

ثبت سفارش
پدیکور به همراه پارافین درمانی

پدیکور به همراه پارافین درمانی

210,000 تومان

ثبت سفارش
پدیکور ساده

پدیکور ساده

110,000 تومان

ثبت سفارش
تراپی مو (مواد ایرانی)

تراپی مو (مواد ایرانی)

500,000 تومان

ثبت سفارش
تراپی مو (مواد خارجی)

تراپی مو (مواد خارجی)

800,000 تومان

ثبت سفارش
کوپ مو به همراه براشینگ

کوپ مو به همراه براشینگ

250,000 تومان

ثبت سفارش
کوتاهی مو

کوتاهی مو

150,000 تومان

ثبت سفارش
کوتاهی مو کودک

کوتاهی مو کودک

150,000 تومان

ثبت سفارش
مانیکور به همراه پارافین درمانی

مانیکور به همراه پارافین درمانی

200,000 تومان

ثبت سفارش
مانیکور خیس

مانیکور خیس

100,000 تومان

ثبت سفارش
مانیکور ساده

مانیکور ساده

80,000 تومان

ثبت سفارش
وکس (صورت و گردن)

وکس (صورت و گردن)

140,000 تومان

ثبت سفارش
منو خانه وارد شوید ثبت نام